De Coosje Wijzenbeek Prijs

In nauwe samenwerking met het Nederlands Vioolconcours (NVC) en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) is de organisatie van de (oud-)Fancy Fiddlers gekomen tot de introductie van de Coosje Wijzenbeek Prijs.

Voor het invullen van de vorm en inhoud van deze nieuwe en bijzondere prijs is uitgegaan van kenmerkende elementen uit Coosjes lespraktijk.
Om te beginnen benadrukte Coosje altijd dat het bij concoursen voor jong talent niet zozeer om de prijzen zou moeten gaan, maar allereerst om wat een concours aan ervaring voor de muzikaliteit en de persoonlijkheid van de deelnemers oplevert. Daarom wordt de Coosje Wijzenbeek Prijs toegewezen aan álle halvefinalisten van het concours voor de Davina van Wely Prijs en is daardoor een collectieve prijs zónder rangorde! De deelnemers aan dit concours zijn in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, de leeftijdscategorie van Coosjes oudste leerlingen, die bovendien hebben bewezen met het bereiken van de halve finale over een veelbelovend viooltalent te beschikken.
Een leuk bijkomend aspect van de aansluiting bij het concours voor de Davina van Wely Prijs is dat Coosje zelf nog bij Davina van Wely heeft gestudeerd.
Inhoudelijk ontvangt iedere winnaar van de Coosje Wijzenbeek Prijs een persoonlijke uitnodiging voor een exclusieve Coosje Wijzenbeek Workshopdag met diverse masterclasses van samenspel tot podiumoptreden, het werken aan een persoonlijk leiderschap, deelname aan een podcast-productie en tenslotte een optreden in een van de NMF-concerten.
De organiserende partners menen zo het beste recht te doen aan Coosjes aanpak en opvattingen om daarmee de prijs echt uniek te maken en Coosje de eer te bewijzen die haar toekomt.

Winnaars Coosje Wijzenbeek Prijs 2022

Francien Schatborn toont de oorkonde van de Coosje Wijzenbeek Prijs, 15 januari 2022 De oorkonde voor Joshua, vormgeving Sarah Wijzenbeek, 15 januari 2022

Tijdens de bekendmaking van de finalisten voor het concours van de Davina van Wely Prijs op 15 januari 2022 in TivoliVredenburg is door oud-Fancy Fiddler Francien Schatborn de eerste Coosje Wijzenbeek Prijs uitgereikt aan alle halvefinalisten van dit belangrijke vioolconcours. In de bij deze oorkondes gevoegde toelichting kunnen de 8 winnaars lezen wat de bijzondere prijs inhoudt en dat dit is gebaseerd op de unieke lespraktijk van Coosje.

Alle 8 winnaars van de Coosje Wijzenbeek Prijs hebben op 15 januari 2022 in TivoliVredenburg bij hun optreden voor een finaleplaats blijk gegeven van een veelbelovend muzikaal niveau!

De winnaars van de Coosje Wijzenbeek Prijs 2022 zijn:


Joshua Tavenier heeft naast de Coosje Wijzenbeek Prijs ook de Davina van Wely Prijs gewonnen! Daarnaast won hij de ‘Prijs Beste Uitvoering Riffs’ van componist Joey Roukens. Hij was de enige oud-leering van Coosje en daarmee ook enige oud-Fancy Fiddler onder de deelnemers van het concours voor de Davina van Wely Prijs. Na Coosjes overlijden is Joshua gaan studeren bij Chris Duindam van de Academie Muzikaal Talent. Zijn uitvoering tijdens de halve finale is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=qJZRWDEaXHw.


Olga Göschel


Else Baas


Zohra Jongerius (tevens gedeelde tweede prijs Davina van Wely)


Evy Hamers


Luca van der Waals (tevens gedeelde tweede prijs Davina van Wely)


Marcel Sutedja


Diana Fakour Ghalati

Opname van de halve finale Davina van Wely Prijs

Alle acht winnaars van de Coosje Wijzenbeek Prijs zijn te horen en te zien op deze opname van hun optredens in de halve finale van de Davina van Wely Prijs van het Nederlands Vioolconcours.

De Coosje Wijzenbeek Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a.: