Organisatie / ANBI

De organisatie van de “Fancy Fiddlers” bestaat uit:

 • de werkstichting voor alle activiteiten
 • de Vriendenstichting voor het werven van de benodigde financiële middelen.

De Werkstichting:

De activiteiten van de oud-“Fancy Fiddlers” zullen zich beperken tot het levend houden van de nagedachtenis aan Coosje Wijzenbeek en haar bijzondere vioollespraktijk onder voorlopig nog de naam Stichting “Fancy Fiddlers” (de werkstichting).

Het bestuur van de werkstichting bestaat uit:

 • Nadia Wijzenbeek (voorzitter)
 • Patty Oosterbaan (secretaris/tijdelijk penningmeester)
 • Vacante functie (penningmeester)

De Vriendenstichting:

Om de voor hun muziekstudie belangrijke projecten daadwerkelijk te ondersteunen kan een financiële bijdrage worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers”, de Vriendenstichting, die daar speciaal voor in het leven is geroepen.

Een donatie kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL75 ABNA 056 57 06 993 t.n.v. Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” te Hilversum. Uiteraard is ieder bedrag van harte welkom.

Indien u voor een bepaalde periode (minimaal 5 jaar) een donatie wilt toezeggen van een vast bedrag per jaar, dan zijn wij graag bereid u daarvoor een formulier voor deze z.g. ‘periodieke schenking’ te doen toekomen. Ook bij een periodieke schenking betaalt de Belastingdienst mee aan uw donatie zoals hierboven beschreven, maar zónder dat er een maximaal bedrag geldt.

De stichting is in het bezit van de Culturele ANBI-status (RSIN: 808665960), waardoor u in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van uw donatie mag aftrekken tot een bepaald maximaal bedrag. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de donatie als aftrekpost in hun aangifte vennootschapsbelasting opnemen.

Om met enige regelmaat op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van de Fancy Fiddlers kunt u uw e-mailadres mailen naar info@fancyfiddlers.nl. Zie op de website www.fancyfiddlers.nl onder ‘Contact’, zo ook voor andere vragen en opmerkingen.

Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit:

 • Cornélie Möller – voorzitter
 • Jaap Hamel – secretaris/penningmeester
 • Francien Schatborn – lid
 • Ine Strijbos-van Unen – lid

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” wordt gevormd door:

 • Vera Beths
 • Tonny Eyk
 • Paolo Giacometti
 • Janine Jansen, oud-lid Fancy Fiddlers
 • Emmy Verhey
 • Jaap van Zweden