Vriendenstichting

Om de vele bewonderaars van de Fancy Fiddlers de mogelijkheid te geven daadwerkelijk bij te dragen aan de studie van deze getalenteerde jonge mensen is de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” in het leven geroepen.

Deze stichting is in het bezit van de Culturele ANBI-status (RSIN: 808665960), waardoor particulieren in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van hun gift mogen aftrekken en ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen 1,5 keer het bedrag als aftrekpost in hun aangifte vennootschapsbelasting mogen opnemen.

Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL75ABNA056.57.06.993 t.n.v. Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” te Hilversum. Uiteraard is ieder bedrag van harte welkom. Ook kunt u hier het Aanmeldingsformulier Vriend FF aanklikken, invullen en opsturen.

Indien u een betalingsmachtiging wenst te verlenen voor bijvoorbeeld een vast bedrag voor een bepaalde periode, kunt u hier een machtigingsformulier Betalingsvolmacht periodieke gift in geld downloaden. Voor een periodieke schenking (een schenking waarbij u zich voor minimaal 5 jaar vastlegt) kunt u bijgaand formulier Overeenkomst periodieke gift in geld downloaden. Bij een periodieke schenking betaalt de Belastingdienst mee aan uw gift en kunt u uw donatie aan Vrienden ‘Fancy Fiddlers’, ongeacht de hoogte, aftrekken van de belasting. Dit worden ook wel aftrekbare giften genoemd. Het voordeel is dat uw donatie hierdoor aftrekbaar wordt van uw inkomen. Hoe groot uw belastingvoordeel is hangt af van de belastingschijf waarin u valt.

Om met enige regelmaat op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van de Fancy Fiddlers kunt u uw e-mailadres kenbaar maken op het contactformulier onder de knop ‘Contact’. Ga naar het contactformulier.

Het bestuur van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” bestaat uit:
·       Cornélie Möller – voorzitter
·       Jaap Hamel – secretaris/penningmeester
·       Francien Schatborn – lid

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden “Fancy Fiddlers” wordt gevormd door:
·       Vera Beths
·       Anner Bijlsma
·       Tonny Eyk
·       Paolo Giacometti
·       Janine Jansen, oud-lid Fancy Fiddlers
·       Emmy Verhey
·       Jaap van Zweden